Akaram home page

Príprava miestnosti a prenájom

Výška prenájmu do 3:00 hod. je 200,00 €. Výška prenájmu po 3:00 hod. sa účtuje v sume 40,00 € za každú začatú hodinu. V cene prenájmu je zahrnutá príprava miestnosti a výzdoba (slávnostné obrusy, ikebany, sviečky, svietniky, štóly, ozdobné látky, ozdobné predmety podľa dohodnutej farebnosti, stuhy), klimatizácia miestnosti, manipulácia a zachladenie vlastného alkoholu, nealkoholických nápojov, svadobnej torty a zákuskov prinesených deň vopred. V cene nie sú zahrnuté návleky na stoličky. Tie je možné si objednať za príplatok 3,00 € na osobu. V prípade potreby je možné zabezpečiť  vlastného aranžéra.