Akaram home page

Záver

Po ukončení slávnostnej hostiny si hostia  odnášajú zvyšný alkohol, koláče, kvety, ale aj všetky osobné veci vo vopred dohodnutom čase, po dohode s manažérom hotela (zvyčajne nasledúci deň dopoludnia).