Akaram home page

Personál

Personál reštaurácie je zabezpečený do 22:00 hod.  Po 22:00 hod. si účtujeme 7,00 € za každú začatú hodinu za 1 osobu personálu. Konkrétny počet osôb personálu je závislý od reálneho počtu hostí zúčastnených na svadbe, resp. je vecou dohody medzi objednávateľom a hotelom vopred.